Voorzitterstraining

 

Voorzitter

Als voorzitter streeft u naar constructieve vergaderingen die leiden tot heldere besluiten en duidelijke afspraken. Alle onderwerpen op de agenda komen aan bod binnen de afgesproken tijd. Een goed geleid samenspel in een sfeer die recht doet aan alle deelnemers.

Goede voorzitters bieden structuur aan de bespreking en houden de vergaderdoelen scherp in het oog. Dat betekent soms streng optreden als deelnemers van de agenda afdwalen en met tact ingrijpen als iemand langdurig het woord neemt. Daarnaast is het van belang een plezierige sfeer te creëren waarin ook de introverte deelnemers hun zegje kunnen doen. Kortom, voorzitten is een vak.

 

Workshop snel maar gedegen leren voorzitten

In een hoog tempo wordt tijdens de twee uur durende workshop voornamelijk de theorie van het voorzitten van vergaderingen besproken, waarna kort wordt ingegaan op de persoonlijke leerdoelen.

 

Voorzitterstraining

Tijdens de voorzitterstraining die in overleg één tot twee dagdelen duurt, komen alle aspecten van het voorzitten aan bod, van vergadervoorbereiding tot de sluiting. Er is aandacht voor de vergaderregels, communicatieve vaardigheden en de samenwerking met de notulist.

 

Individuele coaching voor voorzitters

Onze coach woont uw vergadering bij en vervolgens krijgt u een persoonlijke training om uw voorzittersvaardigheden te versterken. Absoluut maatwerk!

De voorzitterstrainingen zijn uitsluitend incompany.

 

Geïnteresseerd?

Laat ons weten wat uw wensen zijn. Dan sturen wij u spoedig een vrijblijvend voorstel.
Neem contact met ons op via info@dria.nl.