Notuleren

 

Notulist

Dria levert van oudsher een uitstekende notuleerservice. Of het nu gaat om een woordelijk verslag, een samenvatting op hoofdlijnen of alleen een actie- of besluitenlijst.

 

Notuleerspecialist

De notulisten van Dria zijn uitstekend in staat hoofd- en bijzaken te scheiden. Zij werken zorgvuldig en discreet. De notulen zijn compleet, prettig leesbaar en in correct Nederlands. In de meeste gevallen heeft u de notulen al enkele dagen na de vergadering in huis.

Recente notuleeropdrachten zijn onder meer:

 • Cao-overleggen;
 • Tweede Kamercommissies;
 • Gemeenteraadsvergaderingen;
 • Gemeentelijke commissievergaderingen;
 • Commissie Bezwaar- en Beroepschriften bij gemeenten;
 • Technische voorgesprekken en officiële verhoren inzake raadsonderzoeks- en klokkenluidercommissie;
 • Getuigenverhoren en interviews in strafrechtelijke processen;
 • Strafcommissie van sportbonden;
 • Aandeelhoudersvergaderingen;
 • Vergaderingen van de Raad van Commissarissen, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • Ondernemingsraadvergaderingen en OR-overlegvergaderingen;
 • Overleggen van medisch specialisten;
 • Algemene ledenvergaderingen;
 • Bestuursvergaderingen van brancheorganisaties, ondernemingen, verenigingen en stichtingen.

 

Geïnteresseerd?

Laat ons weten wat uw wensen zijn. Dan sturen wij u spoedig een vrijblijvend voorstel. U kunt ons bereiken via info@dria.nl.