Evaluatie training voorzittersvaardigheden

 

Trainingen voor voorzitters met verschillende achtergronden

De maatwerktraining voorzittersvaardigheden is onder meer bij de Raad van  State, het Radboud UMC, LTO Noord, GGZ Friesland en de Rijksdienst voor het Wegverkeer en aan individuele deelnemers verzorgd. Deze training werd op locatie gegeven aan operationeel managers, locatiemanagers, projectmanagers, adviseurs procesondersteuning, voorzitters, vicevoorzitters en coaches.

 

Voorbereiding

Via het intakeformulier of een telefonische intake wordt deelnemers gevraagd naar hun voorzitterservaring, de reden voor het volgen van de training, de aspecten van voorzitten die lastig worden ervaren, de zaken die uitstekend verlopen en de betrokkenheid bij het opstellen van de vergaderagenda.

 

Maatwerk door grondige intake

De training wordt vervolgens ontwikkeld op basis van de informatie uit de intakeformulieren. Naast de theoretische uitleg is tijdens de training veel aandacht voor de persoonlijke leerpunten. Verder ligt de focus op de agenda, de groepsdynamiek en de rollen van voorzitter, deelnemers en notulist.

 

Deelnemers ervaren veel toegevoegde waarde

De deelnemers vullen na het uitreiken van de certificaten aan het eind van de training een evaluatieformulier in.

 

  • Mening over de inhoud workshop / training

De inhoud van de training wordt goed gewaardeerd omdat deze geheel wordt aangepast aan de wensen van de deelnemers. De training is goed te volgen en alle aspecten worden benoemd. De inhoud is leerzaam, waardevol, informatief, nuttig, praktisch, helder en biedt nieuwe inzichten. De gebruikte materialen zijn goed verzorgd.

 

  • Opgedane kennis en vaardigheden

De opgedane kennis en vaardigheden kunnen direct worden toegepast. De rol en de taken van een voorzitter zijn op een heldere manier aan de orde gekomen. De vele tips zijn praktisch toepasbaar en leiden tot een efficiënter verloop van de vergadering. Er is veel om over na te praten en uit te proberen.

 

  • Mening over trainers

De deelnemers zijn zeer te spreken over de trainers. Men vindt hen rustig, overwogen, enthousiast, deskundig, communicatief vaardig, positief en met kennis van zaken. De trainers beschikken over humor, bieden ruimte voor discussies en meningen en betrekken alle deelnemers goed bij de training. Hierdoor is alles bespreekbaar en niets vreemd.

 

  • Tips van deelnemers

De tips van deelnemers worden natuurlijk ter harte genomen. Omdat deelnemers het prettig vinden veel te oefenen met de opgedane kennis en vaardigheden, is dit onderdeel van de training uitgebreid.

 

  • Bevelen de deelnemers deze training aan?

 

De deelnemers bevelen de training aan om de volgende redenen.

-           Door de zorgvuldige intake is de training persoonlijk.

-           De verwachtingen worden goed afgestemd.

-           De training kent een goede balans tussen theorie en praktijk.

-           Kort en bondig wordt de essentie van vergaderen uitgelegd.

-           Het is een interactieve training vol verrassende wendingen en nieuwe inzichten.

-           Er is ruimte voor het delen van ervaringen, vragen en problemen.

-           Een groepsgrootte van maximaal twaalf deelnemers is uitstekend.

-           In een veilige sfeer kan open worden gediscussieerd en gelachen.